Nieuwe norm meterkast

De nieuwe NEN-norm 2768 voor de meterkast is op twee belangrijke punten gewijzigd. Bij de individuele meterruimte is de maximale afstand tot de voordeur verruimd van 3 naar 4,5 meter. Dit geeft vrijheid in de indeling van de vloer bij met name kleinere woningen.

Ook zijn de eisen aan het gebruik van lege mantelbuizen verduidelijkt, om te voorkomen dat lege sparingen aan netbeheerzijde door installateurs worden gebruikt. Dit verhindert dat installatieleidingen het netbeheerdersdeel ongewenst doorkruisen. Bij het vastleggen van de  nieuwe norm speelt de veiligheid een belangrijke rol. Er is vooral gekeken naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de meterkast en het minimaliseren van risico’s op brand en warmteontwikkeling.

Artikel is overgenomen van ‘Henk & Fred’.