MVO

De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van hun impact op mens en milieu.

De afkorting MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (ook wel duurzaam ondernemen genoemd). Hiermee wordt bedoeld dat een bedrijf zich bewust is van hun impact op mens en milieu. Door deskundigen op het gebied van MVO wordt er vaak gesproken over de drie P’s: People, Planet en Profit. Het is de bedoeling een goede balans te vinden tussen de drie P’s. Termen als circulariteit, social return en het scheppen van goede arbeidsomstandigheden zijn hierbij belangrijke thema’s. Bij Gertenbach Elektro BV staan wij hier volledig achter en proberen op meerdere vlakken onze verantwoording te nemen.

 

Samen met zo’n 100 andere ondernemers zet Gertenbach Elektro de schouders onder het werk van De Hoop, door middel van het bedrijvennetwerk ‘Zakenvrienden van De Hoop’. De ‘Zakenvrienden van De Hoop’ ondersteunen het werk van De Hoop door directe (financiële) steun en door opdrachten te vertrekken en mee te werken aan de re-integratie van cliënten van De Hoop. In de uitgave van ‘Hoop Magazine’ van maart 2022 stond een advertentie en ‘mini’ interview.

Directeur Ron Dubbelman van Gertenbach Elektro vertelt: “We waren ooit gevestigd aan de Singel in Dordrecht. Toen De Hoop om de hoek begon met ‘Hofje De Hoop’ op de Spuiweg, legden wij de elektra aan. Dat was nog in de tijd van oprichter Teun Stortenbeker. Zo ontstond onze betrokkenheid bij De Hoop. We zijn dus al meer dan veertig jaar betrokken. Door de jaren heen legden we op allerlei locaties van De Hoop elektra aan.”

“In 2008 namen we een cliënt van De Hoop in dienst, hij werkt hier nog steeds. We leiden zelf ons personeel op. Dat vind ik mooi. Ik begon ooit ook als stagiair bij Gertenbach. In Totaal hebben we twintig werknemers die soms al jaren bij ons werken. Aan de sfeer onderling merk je die jarenlange band.”

“We zijn werkzaam op plaatsen van Rotterdam tot Gorinchem en Breda. Ik houd ervan om lokaal te werken, je ziet dan de betrokkenheid met je klanten. We werken voor gemeentes, aannemers, bedrijven en particulieren. Vorig jaar mochten we de Grote Kerk van Dordrecht oranje verlichten van wege ‘Orange the World’: een campagne tegen geweld bij vrouwen. Zulke projecten vind ik gaaf.”

 

Op de website van Anders Drechtsteden stond een artikel over de hulp die Gertenbach Elektro heeft geboden aan een cliënt van Anders Drechtsteden.

Jarenlang leefde hij een groot deel van de dag in het donker. Je kunt je niet voorstellen hoe donker. Wij beseften het eigenlijk ook niet. Tot het licht aanging. ‘En snel uit nu, riep hij ons toe, want nu zie je pas hoe vies het hier is’.

Team Vroeg Eropaf
Vanuit de Gemeente Dordrecht wordt er hard gewerkt om inwoners zo vroeg mogelijk te helpen op het moment dat er schulden ontstaan. Om dit te bereiken is Team Vroeg Eropaf in het leven geroepen. Zij gaan langs bij mensen met betalingsachterstanden op huur, energie, drinkwater en zorgverzekering. Onze hulpvrager is er één van. Soms ben ik daar dankbaar voor. Dankzij deze werkwijze kwam hij sinds jaren weer in beeld en dat was nodig, want hij werd door niemand gemist.

Toen ze twee man sterk voor de deur stonden had hij de moed hen binnen te laten. ‘Niet schrikken’, noemde hij ten overvloede. Terwijl de deur verder open ging snapte ze waarom. Afval op enkel, knie en heuphoogte afhankelijk van de plek waar je stond. En hij, hij zat er tussen op zijn bank met een gat daar op de plek waar hij zo graag zit.

Stapje voor stapje
Ik wilde schrijven dat er sinds die eerste keer dat deurbel ging veel is gebeurd. Dat klopt niet want een bel ontbrak. 

Sinds de eerste keer dat er op de deur gebonsd werd. Op zijn goede dagen ruimt hij iets op. Hij ziet met regelmaat een medewerker van het Sociaal Wijkteam. 

Zijn financiële situatie is in beeld gebracht. Hij heeft na ruim 1,5 jaar weer warm water. Dat zijn, voor iemand die jarenlang geïsoleerd heeft doorgebracht, grote stappen. Na al die tijd tobben met poetsen in de wasbak is hij van plan ook zijn kleren weer te gaan wassen en dus regelde zijn hulpverlener een wasmachine. Voor hulp bij het aansluiten belde ze ANDERS en of we wellicht ook konden zorgen dat er licht zou komen in huis. Want ook dat ontbrak.

‘Je bent voorbereid?’
Onze partner Gertenbach Elektro was direct bereid een afspraak in te plannen. Omdat elke nieuwe bezoeker spannend is voor hem waren we zelf ook aanwezig. En zo stonden we daar die bewuste ochtend en bonsde ik op de deur. Ik werd binnengelaten met de opmerking ‘niet te druk doen jij’ en voor monteur stapte hij pas opzij nadat hij bevestigend antwoorde op de vraag of hij voorbereid was op wat hij aan zou treffen. Het was best gezellig. Hij en ik in het donker pratend bij het licht van de TV en de monteur aan het werk.

Aan het eind van de ochtend werkte zowel de wasmachine als de lichten. Toen die aangingen was dat even knipperen. Je kunt niet voorstellen wat een verschil het is als er licht brandt in een ruimte waar het jaren donker was. Wat er in de intro stond zei hij echt. Gelukkig staan de lampen, als we er zijn, ondanks het vuil toch aan. En we gaan verder, stapje voor stapje.

Dit verhaal is geschreven door de coördinator van Anders Drechtsteden Caroline van Dijke. 

Ook op het gebied van duurzame energie blijven wij natuurlijk niet achter. Wij hebben in maart 2022 in totaal 65 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand geïnstalleerd. Bekijk rechtsonder het filmpje dat wij gemaakt hebben met behulp van een drone. 

Wij zijn trots betrokken te zijn bij het Dordrechts Museum en lid te zijn van de Bedrijfsvrienden. Door dit lidmaatschap tonen wij onze maatschappelijke betrokkenheid en dragen bij aan de culturele bloei van de regio. Als prettige bijkomstigheid vergroten wij onze zichtbaarheid in de regio.

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht wil de regio mooier, socialer, krachtiger en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Zien ze in de regio een kans om het beter te doen? Dan komen ze in actie. Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. Ze inspireren, adviseren en verbinden op dit thema. Hierbij richt Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht zich op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo maken ze gezamenlijk het verschil voor de regio Dordrecht en de Drechtsteden. Dankzij hun ervaring en hun uitgebreide netwerk kunnen ze direct en snel schakelen. Met concrete oplossingen als resultaat.

Op 25 oktober 2023 hebben wij als Gertenbach Elektro een partnerovereenkomst getekend met Stichting MBO Dordrecht. Hierin geven wij aan dat we allerlei lokale maatschappelijke initiatieven ondersteunen en willen we meewerken aan een betrokken samenleving die omziet naar haar inwoners. En waar het kan wordt ook ingezet op duurzaamheid en circulariteit.

Hét netwerk met winst voor mensen. Dit is het motto van de Zakenvrienden van Gemiva, de business-to-businessclub van Gemiva. De club bestaat uit beslissers van ondernemingen. Vanuit een maatschappelijke betrokkenheid willen zij bijdragen aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Dat doen ze door te investeren in projecten die Gemiva niet (helemaal) kan betalen uit het reguliere budget. Gertenbach Elektro staat hier natuurlijk helemaal achter en heeft zich daarom aangesloten bij Zakenvrienden van Gemiva.